ELSEXSHOP.GR Το καλύτερο sex shop στην Ελλάδα!

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Το elsexshop.gr, (εφεξής ο«Δικτυακός τόπος»),είναι ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με την εμπορική ονομασία«elsexshop.gr», το οποίο εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση ερωτικά είδη & βοηθήματα, αξεσουάρ κ.α. Ο διαδικτυακός τόπος (ιστοσελίδα, site) www.elsexshop.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι τους αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας και να απέχετε από οποιαδήποτε συναλλαγή.

Οι Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και των μελών / χρηστών του διαδικτυακού ιστότοπου. Οι Γενικοί Όροι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης, επομένως το μέλος θα πρέπει να επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η εταιρεία διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δεν δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία αυτού.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ

1.1 Οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται προς ενημέρωση. Ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί τον Δικτυακό Τόπο και να περιηγηθεί σε αυτόν προκειμένου να ενημερωθεί για τα προϊόντα, τους σκοπούς και τον τρόπο δράσης της elsexshop.gr, χωρίς χρέωση και χωρίς εγγραφή, ως απλός επισκέπτης. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε τηλεφωνικές παραγγελίες, αξιοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στο οικείο σημείο του Δικτυακού Τόπου.

1.2 Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές παραγγελίες από το elsexshop.gr, θα χρειαστεί να δώσετε ορισμένα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, την τιμολόγηση και την αποστολή των προϊόντων σε εσάς. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δηλώσετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, στοιχεία τιμολόγησης (χώρα, πόλη, διεύθυνση, ΤΚ) μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και στοιχεία αποστολής, εάν διαφέρουν από τα στοιχεία τιμολόγησης. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Για την εγγραφή θα σας ζητηθεί να δηλώσετε επιπλέον έναν κωδικό πρόσβασης (password).

1.3 Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα πρόσωπα που πραγματοποιούν παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές με το elsexshop.gr, καθώς και όσα εγγράφονται ως χρήστες, θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Η υποβολή παραγγελίας, όπως και η εγγραφή σας, αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δίκαιοπρακτική ικανότητα.To elsexshop.gr διατηρεί και θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα εφόσον υποπέσει στην αντίληψη των εργαζομένων του πως τα προϊόντα προορίζονται για χρήση από/σε ανηλίκους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρίας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο.

Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρίας ή τρίτων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα elsexshop.gr απαιτούνται:

  • Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
  • Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Η Εταιρία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗ

Οι παραγγελίες με μέσα εξ’ αποστάσεως πραγματοποιούνται μόνο μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, τηλεφωνικά και email.

ΤΡΟΠΙ ΠΛΗΡΟΜΗΣ

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας, η Εταιρία διαθέτει την ακόλουθη εναλλακτική τροπή πληρωμής:

  • Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης ή email. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και έχει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών όπου μπορεί να επιστρέψει το προϊόν με πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε (σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών). Σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρης της παραγγελίας στα χρήματα που θα σας επιστραφούν θα περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής που πληρώσατε όταν κάνατε την αγορά σας. Σε περίπτωση που η 14η ημέρα πέφτει σε Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε η προθεσμία επιμηκύνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί (αφαίρεση προστατευτικής ζελατίνας) ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Επίσης επιστροφές/αλλαγές δεν γίνονται δεκτές για προϊόντα που δεν φέρουν ταινία ασφαλείας για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας.

Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει – την επιστροφή του προϊόντος αλλαγή του με ένα άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. – αποζημίωση ίση με το κόστος των επιστρεφόμενων προϊόντων η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραληφθούν τα προϊόντα. Η επιστροφή θα γίνει με πίστωση των χρημάτων με τον ίδιο τρόπο που πλήρωσε ο πελάτης και εφόσον το προϊόν έχει επιστραφεί και παραληφθεί στην έδρα μας. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι τα έξοδα μεταφοράς εμπίπτουν στον πελάτη κατά την αποστολή του προϊόντος (το προϊόν αποστέλλεται με ευθύνη του πελάτη). Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή πραγματοποιείται υπ’ ευθύνη του Πελάτη. Κάθε προϊόν που θα έχει υποστεί ζημιές, ή του οποίου η συσκευασία θα έχει υποστεί φθορές, δε θα λάβει αποζημίωση.

NEWSLETTERS (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ)

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του elsexshop.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το elsexshop.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Εταιρία elsexshop.gr δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η Εταιρία elsexshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Υγεία

Σε περίπτωση που ο χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό του προτού αγοράσει και χρησιμοποιήσει κάποιο προϊόν που προμηθεύτηκε από την Ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του προϊόντος από άτομα με προβλήματα υγείας.